کارگاه آموزشی

از آنجائیکه هدف آموزشگاه کندو بهبود کیفیت زبان آموزان است، لذا در راستای همین هدف بخش آموزش موسسه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی گرامر (رایگان)در سطح دوره ket نموده است.

تمامی زبان آموزان این سطح (A-F) موظف به شرکت در این کارگاه می باشند.

زمان برگزاری: سه شنبه 18 تیرماه 1398 ساعت 6 الی 7.30 در سالن اجتماعات موسسه می باشد.

این کارگاه در سه جلسه برگزار می شود.

با تشکر

1398/03/19
: 1 : 0