اردو آموزشی

خبر خوش 

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

آموزشگاه برای ان دسته از عزیزانی که برای نوروز به مسافرت نخواهند رفت و تمایل به شرکت در یک دور همی یک روزه دارند اردوی تفریحی اموزشی ترتیب داده تا خستگی یک سال آموزشی از تنشان درآید 
ارودوی تفریحی 
👌پارک آب و آتش
👌روز دوشنبه مورخ ۱۲/۲۷ 
ساعت  ۱۰:۳۰ الی ۱۶:۰۰
به صرف نهار 
برای گرفتن رضایت نامه به دفتر رجوع فرمایید 
حداکثر ظرفیت ۳۰تفر
حداکثر زمان ثبت نام شنبه مورخ ۱۲/۲۵

1397/12/19
: 1 : 0