برگزاری دوره های PET

PET مخفف شده کلمات (Preliminary English Test) به عنوان دومین آزمون رسمی کمبریج برای بزرگسالان محسوب می گردد که توسط بسیاری از کارفرماها، ادارات دولتی و مراکز آموزشی به عنوان مدرکی رسمی پذیرفته می شود. شرکت در این آزمون به شما نشان می دهد که تا چه میزان قادر هستید از زبان انگلیسی در محل کارتان، تحصیل و حتی مسافرت استفاده نمائید.

1397/07/10
: 0 : 0